logo
Apie mus

LSDP Panevėžio rajono skyrius

LSDP Panevėžio rajono skyrius – Lietuvos socialdemokratų partijos vietinė organizacija, veikianti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.
Istorija
LSDP rajono organizacija atkurta 1992 m. 2001 m. susijungė su LDDP Panevėžio rajono skyriumi.
2011 m. konferencijoje buvo atstovaujama 401 narių, iš jų 55,2 % moterys, 13,5 % iki 30 metų, 34,2 % 30-50 metų. Rajone veikia 27 grupės, gausiausios Ramygalos (79 nariai), Krekenavos (48 nariai), Paįstrio (24 nariai). Konferencijoje išrinkta 40 narių skyriaus taryba ir 9 narių prezidiumas.
Pirmininkai:

1993 m. – Zenius Jonas Jurgelaitis,
2000 m. – Kazimiera Ruplienė,
iki 2000 m. – Petras Zablockis.
2000 m. – Vytautas Rapolas Gritėnas
2011 m. – Antanas Pocius
2003 m. pirmininko pavaduotojai – Vytautas Rapolas Gritėnas, Zofija Lindušienė,Palmira Liolienė
2006 m. pirmininko pavaduotojai – Palmira Liolienė, Vaclovas Krikščiūnas.
Atsakingasis sekretorius – Stasys Kanapienis.
2007 m. pirmininko pavaduotojai – Palmira Liolienė, Vaclovas Krikščiūnas, Antanas Pocius.
2011 m. pirmininko pavaduotojai – Vytautas Rapolas Gritėnas, Jūratė Januškienė, Domas Petrulis, Rimantas Pranys
Savivaldybėje
1995 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariais išrinkti Vytautas Rapolas Gritėnas, Vaclovas Krikščiūnas, Irena Laucienė, Regina Viškelienė (LDDP), LSDP atstovų neturėjo;
1997 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariais išrinkti Zenius Jonas Jurgelaitis ir Zofija Lindušienė (LSDP), Vytautas Rapolas Gritėnas, Irena Laucienė, Povilas Miliukas, Virmantas Velikonis (LDDP);
2000 m. LSDP atstovų neturėjo, nuo LDDP Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariais išrinkti Virmantas Velikonis, Petras Zablockis, Alfonsas Giedraitis ir Vytautas Rapolas Gritėnas;
2003 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariais išrinkti Virmantas Velikonis (iki 2003 m. kovo mėn. ir nuo 2005 m.), Vytautas Rapolas Gritėnas, Petras Zablockis (iki 2004 m. liepos mėn.), Alfonsas Giedraitis, Vaclovas Krikščiūnas, Antanas Pocius (2004 m.), Irena Laucienė (2004-2005 m.), Aldona Vorienė (nuo 2004 m. liepos mėn.).
2007 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariais išrinkti Vytautas Rapolas Gritėnas, Virmantas Velikonis, Aldona Vorienė, Antanas Pocius (atsisakė mandato), Aurelija Petronienė (nuo 2007 m. Balandžio), Asta Arūnienė (nuo 2008 m. gruodžio mėn.).
2011 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariais išrinkti Antanas Pocius, Vytautas Rapolas Gritėnas, Domas Petrulis, Jūratė Januškienė.

Veikla
Rajono skyriaus bičiuliai aktualias problemas aptaria kartą į ketvirtį vykstančiuose tarybos posėdžiuose.Eiliniai partinio darbo klausimai sprendžiami tarybos prezidiumo posėdžiuose.Taryba kartą per metus atsiskaito partinėje konferencijoje.
Rajone organizuojamas aktyvo mokymas, teorinės konferencijos, socialdemokratų dienos ir kiti renginiai.Juose dalyvauja europarlamentarai, LR seimo nariai, partijos vadovai.Stambesnius renginius kartais rengiame su Panevėžio miesto skyriumi arba viso krašto skyriais.
Mūsų bičiuliai aktyviai dalyvauja respublikiniuose renginiuose: LSDP sąskrydžiuose, konferencijose, šventiniuose minėjimuose, pasitarimuose ir pan.
Pagrindinis darbas vyksta partinėse grupėse.Jų kasdieninis ryšys su gyventojais padeda orientuotis priimant visus sprendimus. Partinės grupės bendradarbiauja su kaimo bendruomenėmis, organizuoja bendrus renginius. Populiarios yra kalėdinės, velykinės akcijos, išvykos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, kelių partinių grupių bendri renginiai.
Labai svarbi grupių veikla rinkimų metu.Jos dalyvauja parenkant kandidatus, sudarant rinkimų komisijas, skiriant stebėtojus, organizuojant agitacinį darbą.
Kūrybingai dirba jaunųjų socialdemokratų sąjungos rajono skyrius, vadovaujamas Domo Petrulio. Jie dalyvauja visose politinėse kompanijose ir renginiuose.Daugeliui vaikų iš nepasiturinčių šeimų padėjo fondas „Nebūk abejingas''. Didelio susidomėjimo mokyklose sulaukė akcija „Būk pirmūnas“.Renginius paįvairina jaunatvišku išradingumu, pvz.,,Ožkų paradas“ Ramygaloje. Įsteigtas jaunimo diskusijų klubas „Apskritasis stalas“.
Aktualias problemas sprendžia socialdemokračių moterų sąjungos rajono skyrius, vadovaujamas Jūratės Januškienės.