logo
Bičiuliškas auksinio rudens susitikimas Panevėžio rajone

 

 

Lapkričio 4d.Panevėžio rajoną aplankė Vilniaus miesto socialdemokračių moterų klubo bičiulės, klubo pirmininkė Vitalija, LSDP Vilniaus skyriaus pirmininkė Auksė, Panevėžio apskrities kuratorė Modesta.

 

Susitikimą pradėjome prie gražaus Upytės piliakalnio, dar vadinamo Čičinsko kalnu, papėdės.Po  to sekė ekskursija į Linų muziejų, kur mūsų bičiulis Jonas vaizdingai viešnias supažindino su lino istorija.

Atsigėrę arbatos, tęsėme kelionę toliau. Aplankėme Pašilių stumbryną, čia jau emocijos buvo begalinės: pamatyti girių galiūnus – stumbrus,  fotografuotis, net juos maitinti  obuoliais

Paskutinis apsilankymo objektas buvo Krekenavos regioninis parkas. Tai ir lipimas į apžvalgos bokštą, ekspozicijos apžiūrėjimas, Nevėžio upės pasveikinimas, fotosesija.

Krekenavos kultūros centre susirinkome puodeliui arbatos, pyrago suvalgymui, pabendravimui, aptarimui apie mūsų moterų darbus, įdėjas partijos veikloje. Labai malonu buvo sulaukti ir mūsų  rajono skyriaus pirmininko Antano.Po sveikinimų, buvo daug kalbų, diskusijų, kurios baigėsi susitarimu dar susitikti, palaikyti glaudų bendradarbiavimą.

Panevėžio rajono socialdemokračių moterų klubo pirmininkė Jūratė