Kovo 8-osios minėjimas

2018-03-28  

Iš įvairių Panevėžio rajono grupių LSDP moterys 2018m., kovo 8-osios vakarą puikiai praleido Panevėžio       J. Miltinio dramos teatre.  Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą galimybę pabendrauti ir pasimėgauti Ž. Puare  2-jų dalių komedija „Beprotiškas savaitgalis“.

Pirmieji sprendimai priimti

2018-03-16  

 

Neilgai trukus Panevėžio rajone įsisukus iki 2019 birželio mėnesio nenurimsiantis rinkimų šurmulys. Kitais metais Lietuvos laukia didelių pasirinkimų  metas, kai perrinksime vietos savivaldos tarybos narius, Lietuvą atstovaujančius Europos parlamento narius ir Lietuvos Respublikos Prezidentą. Šiuo metu sprendimų priėmimo metas fiksuojamas politinių partijų viduje. Pradedami rinkti asmenys, kurie turėtų užimti lyderio pozicijas minėtų rinkimų metu.

Kandidatas į merus

2018-02-28  

 

 Mūsų kandidatas savivaldybės mero rinkimuose- Antanas Pocius.

Linkime geros sėkmės.

Paminėjome LR Prezidento Algirdo Brazausko inauguracijos 25-metį

2018-02-28  

 

Atrodė, kad po Lietuvos 100-čio jubiliejaus jokiais gražiais renginiais žmonių jau
nenustebinsi. Lietuva šventė tikrai iškilmingai, gražiai, susivienijusi. Stebino spalvomis,
koncertais, dainomis, gražiomis iniciatyvomis.

LSDJS Rinkimai

2018-02-06  

 

 

Vasario 2 d. susirinkęs Panevėžio rajono jaunimas išreiškė savo nuomonę išsirinkę naują pirmininką- Joną Gritėną. Kartu su nauju pirmininku išrinkta ir valdyba.

Sveikiname naująjį pirmininką ir valdybą, linkime sėkmingų darbų.

Vasario mėnesio renginiai

2018-01-05  

–  Iki vasario 10 dienos ataskaitiniai susirinkimai grupėse

 

–  Vasario 20 d. 16 val. skyriaus prezidiumo posėdis

 

 – Vasario 20 d. 17 val. skyriaus tarybos posėdis

 

– Vasario 24 d. 11 val. skyriaus ataskaitinė konferencija

Pyragų diena Panevėžio rajone

2017-11-15  

 

Lapkričio 6-oji – Pyragų diena. Panevėžio rajono socialdemokračių moterų klubas bei visi prijaučiantys šią dieną kepė, dalijosi pyragų receptais, ragavo, vaišinosi  ir kitus vaišino.

Bičiuliškas auksinio rudens susitikimas Panevėžio rajone

2017-11-15  

 

 

Lapkričio 4d.Panevėžio rajoną aplankė Vilniaus miesto socialdemokračių moterų klubo bičiulės, klubo pirmininkė Vitalija, LSDP Vilniaus skyriaus pirmininkė Auksė, Panevėžio apskrities kuratorė Modesta.

Petrui Zablockiui atminti

2017-10-09  

Grupė Panevėžio rajono socialdemokratų spalio 5 dieną buvo nuvykę į Švenčionių rajono Sturnaičių kaimo kapines, kuriose palaidotas prieš 10 metų mires Petras Zablockis. Šia dieną jam būtų suėję 70 metų.

Paminėjome A. Brazausko 85-ąsias gimimo metines

2017-10-02  

Rugsėjo 22 dieną prezidentui, ilgamečiam mūsų partijos pirmininkui Algirdui Brazauskui būtų sukakę 85-eri metai. Ta proga mes, devyni rajono bičiuliai, aplankėme jo kapą, padėjome gėles. Dalyvavome Mokslų akademijoje vykusioje  konferencijoje – minėjime, skirtoje jo atminimui. Įdomius pranešimus skaitė politologai A. Krupavičius ir L. Bielinis, prisiminimais dalijosi buvę jo bendražygiai, jo Vyriausybės nariai, apie dieduką nuoširdžai kalbėjo  anūkė Gustė, brolis Gerardas ir kiti.