logo
LSDP suvažiavimas

Gegužės 6 d. Vilniuje vyks XXXV LSDP suvažiavimas.

Į Vilnių iš Panevėžio rajono vyksta 22 delegatai ir 20 svečių.

Suvažiavime savo darbą oficialiai pradės tiesiogiai išrinktas naujasis LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, kuris sakys pristatymo kalbą, pateiks savo politinės programos gaires, taip pat pristatys savo komandą – pavaduotojus ir valdybą.