logo
Skyriaus prezidiumas

 

 

Antanas Zigmas 

Bezoraitis

Nijolė Gaižiūnienė

Jūratė Januškienė

Gėnė Jakaitienė

Modesta Petrauskaitė

 

Rimantas Pranys

Antanas Pocius

Jonas Gritėnas

 

Vytautas Rapolas Gritėnas

 

 

* content missing

* content missing