logo
Skyriaus prezidiumas

 

 

Antanas Ziogmas 

Bezoraitis

Nijolė Gaižiūnienė

Vytautas Rapolas

Gritėnas

Jūratė Januškienė

Gėnė Jakaitienė

Modesta Petrauskaitė

Domas Petrulis

Rimantas Pranys

Antanas Pocius

 

* content missing

* content missing