logo
Sveikiname

Sveikiname partijos bičiulius, sausio

mėnesį švenčiančius savo 

gimtadienius

 

 

 

 

Sveikiname su 60- mečiu:

Ritą Šantarienę, gimusią sausio 24 d.

Stasę Jeleniauskienę, gimusią sausio 30 d.

Aldoną Šiniškevičienę, gimusią sausio 30 d.

 

Sveikiname su 40-mečiu:

Donatą Petrovičių, gimusį sausio 27 d.

 

Sveikiname su 35- mečiu:

Vaidą Bakšienę, gimusią sausio 7 d.

 

Sveikiname su 30- mečiu:

Kostą Kubiliūną, gimusį sausio 19 d.

 

Sveikiname su 20- mečiu:

Ernestą Stumbrį, gimusį sausio 12 d.

 

Kitus bičiulius:

Snieguolę Revotienę, gimusią sausio 1 d.

Juozą Viktorą Vaivadą, gimusį sausio 1 d.

Kęstutį Karsabutą, gimusį sausio 1 d.

Julijoną Leišį, gimusį sausio 3 d.

Ksaveriją Dobrovolskienę, gimusią sausio 3 d.

Audronį Mašalą, gimusį sausio 10 d.

Genovaitę Bumbelienę, gimusią sausio 13 d.

Stanislavą Benediktavičienę, gimusią sausio 14 d.

Ingą Kaliasienę, gimusią sausio 14 d.

Saulių Valčiuką, gimusį sausio 16 d.

Algį Kubiliūną, gimusį sausio 16 d.

Laurą Šinkūnaitę, gimusią sausio 17 d.

Saulių Petkevičių, gimusį sausio 19 d.

Dainių Eigirdą, gimusį sausio 21 d.

Juozą Kairį, gimusį sausio 23 d.

Jūratę Navickienę, gimusią sausio 24 d.

Henriką Pilkauską, gimusį sausio 25 d.

Redą Rajunčienę, gimusią sausio 25 d.

Diną Pečeliūnienę, gimusią 26 d.

Zitą Zakarauskienę, gimusią sausio 27 d.

Agnę Šataitę, gimusią sausio 27 d.

Kęstutį Koskauską, gimusį sausio 28 d.

Virmantą Mikalauską, gimusį sausio 30 d.