logo
Sveikiname

Sveikiname partijos bičiulius, birželio

mėnesį švenčiančius savo 

gimtadienius

 

 

 

 

Sveikiname su 65- mečiu:

Aldoną Vorienę, gimusią birželio 12 d.

Aldoną Liutkevičienę, gimusią birželio 28 d.

 

Sveikiname su 55- mečiu:

Vytautą Šukutį, gimusį birželio 27 d.

 

Sveikiname su 50- mečiu:

Daivą Įgnatavičienę, gimusią birželio 17 d.

Mirandą Vaitkevičienę, gimusią birželio 22 d.

 

Sveikiname su 45-mečiu:

Algimantą Žilinską, gimusį birželio 1 d.

 

Sveikiname su 40-mečiu:

Jurgitą Mikoliūnienę, gimusią birželio 8 d.

 

Sveikiname su 30-mečiu:

Kęstutį Kraujalį, gimusį birželio 2 d.

Eglę Grabauskienę, gimusią birželio 6 d.

 

Kitus bičiulius:

Adėlę Plučaitę, gimusią birželio 1 d.

Rimantą Monstvilą, gimusį birželio 1 d.

Zitą Jonaitienę, gimusią birželio 6 d.

Romą Tolušį, gimusį birželio 6 d.

Mindaugą Pavalkį, gimusį birželio 7 d.

Romualdą Lukšą, gimusį birželio 7 d.

Rimgaudą Juozą Šidlą, gimusį birželio 14 d.

Janę Stasiūnaitę, gimusią birželio 15 d.

Tadą Naulicką, gimusį birželio 15 d.

Kęstutį Rimšą, gimusį birželio 16 d.

Arūną Revotą, gimusį birželio 18 d.

Daną Aliukienę, gimusią birželio 20 d.

Mindaugą Veikšrą, gimusį birželio 21 d.

Salviniją Motiejauskienę, gimusią birželio 29 d.