logo
Sveikiname

Sveikiname partijos bičiulius, balandžio

mėnesį švenčiančius savo 

gimtadienius

 

 

 

Sveikiname su 65- mečiu:

Birutę Katryną Krivickienę, gimusią balandžio 30 d.

 

Sveikiname su 55- mečiu:

Petrą Vaičaitį, gimusi balandžio 26 d.

 

Sveikiname su 50-mečiu:

Daivą Ignatavičienę, gimusią balandžio 4 d.

Loretą Kubiliūnienę, gimusią balandžio 29 d.

 

Sveikiname su 40-mečiu:

Gedą Nakvosienę, gimusią balandžio 28 d.

 

Kitus bičiulius:

Astą Arūnienę, gimusią balandžio 1 d.

Almą Simonavičienę, gimusią balandžio 1 d.

Rimutę Čepauskienę, gimusią balandžio 2 d.

Teodorą Navagrucką, gimusį balandžio 8 d.

Birutę Ambotienę, gimusią balandžio 10 d.

Joną Gritėną, gimusį balandžio 10 d.

Liną Zubkienę, gimusią balandžio 12 d.

Gediminą Žongailą, gimusį balandžio 13 d.

Janę Želvienę, gimusią balandžio 14 d.

Alytę Stankevičienę, gimusią balandžio 14 d.

Stanislavą Kinderį, gimusį balandžio 15 d.

Vandą Brinkienę, gimusią balandžio 16 d.

Violetą Čižauskienę, gimusią balandžio 16 d.

Audronę Paškevičienę, gimusią balandžio 18 d.

Gretą Ziliovaitę, gimusią balandžio 18 d.

Lianą Ramanauskienę, gimusią balandžio 18 d.

Justiną Šalkauską, gimusį balandžio 18 d.

Kristiną Žukauskienę, gimusią balandžio 18 d.

Tomą Archipovą, gimusį balandžio 19 d.

Vidmantą Agurkį, gimusį balandžio 20 d.

Donatą Bakšį, gimusį balandžio 20 d.

Regimantą Lukšą, gimusį balandžio 20 d.

Rasą Mikalauskienę, gimusią balandžio 21 d.

Paulių Bačkį, gimusį balandžio 23 d.

Jolantą Stonienę, gimusią balandžio 25 d.

Joną Garšvą, gimusį balandžio 28 d.

Vitaliją Poželienę, gimusią balandžio 28 d.

Eugeniją Bezoraitienę, gimusią balandžio 30 d.