logo
Sveikiname

Sveikiname partijos bičiulius, lapkričio

mėnesį švenčiančius savo 

gimtadienius

 

 

Sveikiname su 55- mečiu:

Iriną Grakauskienę, gimusią lapkričio 7 d.

 

Sveikiname su 40-mečiu:

Valentiną Liberį, gimusį lapkričio 5 d.

 

Sveikiname su 25- mečiu:

Martyną Sarafiną, gimusį lapkričio 11 d.

 

Kitus bičiulius:

Virginiją Motuzienę, gimusią lapkričio 5 d.

Jaroslavą Norkienę, gimusią lapkričio 5 d.

Rolandą Staškūną, gimusį lapkričio 6 d.

Adolfą Maračinską, gimusį lapkričio 9 d.

Aušrą Vaičeliūnienę, gimusią lapkričio 10 d.

Jadvygą Pratusienę, gimusią lapkričio 10 d.

Dalę Mikalauskienę, gimusią lapkričio 12 d.

Justiną Žalienę, gimusią lapkričio 14 d.

Jadvyga Kirdeikienę, gimusią lapkričio 15 d.

Aureliją Kisielienę, gimusią lapkričio 18 d.

Algirdą Savicką, gimusį lapkričio 18 d.

Sigitą Kizerskienę, gimusią lapkričio 18 d.

Laimą Vaičaitienę, gimusią lapkričio 23 d.

Povilą Bulnį, gimusį lapkričio 25 d.

Jūratę Januškienę, gimusią lapkričio 25 d.

Joną Kalibatą, gimusį lapkričio 27 d.

Vasiliną Lukoševičienę, gimusią lapkričio 28 d.

Rimą Kisielytę, gimusią lapkričio 29 d.

Vidą Stasę Kielaitę, gimusią lapkričio 30 d.