logo
Sveikiname

Sveikiname partijos bičiulius, kovo

mėnesį švenčiančius savo 

gimtadienius

 

 

Sveikiname su 75-mečiu:

Eleonorą Maračinskienę, gimusią kovo 1 d.

Danutę Macijauskienę, gimusią kovo 31 d.

 

Sveikiname su 70- mečiu:

Joną Ulį, gimusį kovo 30 d.

 

Sveikiname su 65- mečiu:

Algimantą Pamarnacką, gimusį kovo 11 d.

 

Sveikiname su 60 mečiu:

Rimantą Tekorių, gimusį kovo 10 d.

Vytautą Pimpę, gimusį kovo 21 d.

Virginiją Jasėnienę, gimusią kovo 27 d.

 

Sveikiname su 55- mečiu:

Rimantą Pranį, gimusį kovo 22 d.

Emiliją Petraitienę, gimusią kovo 31 d.

 

Sveikiname su 50-mečiu:

Giedrę Vepštienę, gimusią kovo 15 d.

Ritą Karsabutienę, gimusią kovo 18 d.

Loretą Šatinskienę, gimusią kovo 31 d.

Alfredą Vasiliauską, gimusį kovo 31 d.

 

Sveikiname su 40-mečiu:

Dainių Mikalauską, gimusį kovo 10 d.

 

Sveikiname su 30- mečiu:

Tomą Janušką, gimusį kovo 30 d.

 

Kitus bičiulius:

Aureliją Petronienę, gimusią kovo 2 d.

Genę Jakaitienę, gimusią kovo 4 d.

Domą Mickevičių, gimusį kovo 4 d.

Rasą Kubiliūtę- Fedč, gimusią kovo 5 d.

Boleslovą Beteiką, gimusį kovo 10 d.

Jolantą Vasiliauskienę, gimusią kovo 10 d.

Algirdą Dagilį, gimusį kovo 15 d.

Mindaugą Dagilį, gimusį kovo 15 d.

Vidą Stakėnienę, gimusią kovo 15 d.

Liną Vorienę, gimusią kovo 16 d.

Eleną Šiugždienę, gimusią kovo 17 d.

Saulių Smetonį, gimusį kovo 19 d.

Romą Vaitkevičienę, gimusią kovo 25 d.

Oną Verbliugevičienę, gimusią kovo 26 d.

Danutę Ručienę, gimusią kovo 27 d.

Alfredą Šiugždą, gimusį kovo 27 d.

Renatą Kizlienę, gimusią kovo 28 d.

Rasą Elertienę, gimusią kovo 29 d.

Redą Matuzevičienę, gimusią kovo 30 d.

Joną Mikalauską, gimusį kovo 30 d.