logo
Sveikiname

Sveikiname partijos bičiulius, balandžio

mėnesį švenčiančius savo 

gimtadienius

 

 

 

 

 

Sveikiname su 55- mečiu:

Violetą Čižauskienę, gimusią balandžio 16 d.

 

Sveikiname su 40- mečiu:

Tomą Archipovą, gimusį balandžio 19 d.

Regimantą Lukšą, gimusį balandžio 20 d.

 

 

 

 

Kitus bičiulius:

Astą Arūnienę, gimusią balandžio 1 d.

Almą Simonavičienę, gimusią balandžio 1 d.

Rimutę Čepauskienę, gimusią balandžio 2 d.

Daivą Ignatavičienę, gimusią balandžio 4 d.

Teodorą Navagrucką, gimusį balandžio 8 d.

Joną Gritėną, gimusį balandžio 10 d.

Birutę Ambotienę, gimusią balandžio 10 d.

Liną Zubkienę, gimusią balandžio 12 d.

Gediminą Žongailą, gimusį balandžio 13 d.

Janę Želvienę, gimusią balandžio 14 d.

Alytę Stankevičienę, gimusią balandžio 14 d.

Stanislavą Kinderį, gimusį balandžio 15 d.

Vandą Brinkienę, gimusią balandžio 16 d.

Gretą Ziliovaitę, gimusią balandžio 18 d.

Kristiną Žukauskienę, gimusią balandžio 18 d.

Audronę Paškevičienę, gimusią balandžio 18 d.

Lianą Ramanauskienę, gimusią balandžio 18 d.

Justiną Šalkauską, gimusį balandžio 18 d.

Vidmantą Agurkį, gimusį balandžio 20 d.

Donatą Bakšį gimusį balandžio 20 d.

Rasą Mikalauskienę, gimusią balandžio 21 d.

Paulių Bačkį, gimusį balandžio 23 d.

Jolantą Stonienę, gimusią balandžio 25 d.

Petrą Vaičaitį, gimusį balandžio 26 d.

Gedą Nakvosienę, gimusią balandžio 28 d.

Vitaliją Poželienę, gimusią balandžio 28 d.

Joną Garšvą, gimusį balandžio 28 d.

Loretą Kubiliūnienę, gimusią balandžio 29 d.

Eugeniją Bezoraitienę, gimusią balandžio 30 d.

Birutę Kotryną Krivickienę, gimusią balandžio 30 d.